Klantgericht callcenter

Klantgericht callcenter

De ervaring leert dat het opsplitsen van bijvoorbeeld recovery-audits in gebieden van professionele kennis veel effectiever en gunstiger is voor onze klanten, omdat we zo een professionelere service kunnen bieden, met hogere recoverypercentages.

 

Audit-callcenter

In de praktijk betekent dit, dat wanneer we geld terug proberen te krijgen voor onze klanten, de daadwerkelijke recovery wordt uitgevoerd door ons eigen Audit-callcenter. Deze afdeling wordt bemand door werknemers die samen 20 talen spreken, specifiek getraind zijn in het in stand houden van goede relaties met leveranciers en in het verifiëren van claims en vervolgens terugvorderen van de verschuldigde bedragen.

 

Maar dat onze mensen de juiste talen spreken en kennis hebben van allerlei culturen, is niet alles. Ze kennen namelijk ook de specifieke kenmerken van lokale manieren van boekhouden in allerlei regio’s. Dat draagt ertoe bij dat de audits minder lang duren en de druk op de diverse leveranciers niet te zwaar wordt.

 

Statements-callcenter

Ons Statements-callcenter hanteert een soortgelijke benadering. Ook hier vinden wij het belangrijk dat je weet wat je moet vragen en hoe, in de eigen taal van de leverancier, zodat die snel en relevant kan antwoorden en zonder dat uw relatie met die leverancier wordt verstoord.

 

De kernactiviteit van deze afdeling is het opvragen en verwerken van rekeningoverzichten. In de loop der jaren hebben we de benodigde kennis en ervaring opgedaan om de bereidheid tot medewerking van leveranciers en het aantal rekeningoverzichten dat we ontvangen, te maximaliseren.

 

Ons callcenter is in dit opzicht uniek, omdat we niet streven naar zo veel mogelijk uitgaande gesprekken, maar naar zo veel mogelijk tevreden klanten en leveranciers, en natuurlijk correcte rekeningoverzichten.

Transparent Solutions B.V.
Amsterdamseweg 206
1182 HL Amstelveen
The Netherlands
Transparent Recovery
Solutions (PTY) Ltd
005 H3, 10 Melrose Boulevard
Melrose Arch, Melrose North
Johannesburg, 2196
South Africa
Transparent Solutions LLC
2009 Summer Street
Suite 207
Stamford, CT 06905
USA
T +1 (203) 348 9700
F: +1 (203) 353 4343
Transparent Solutions GmbH
Düsselstraße 4a
40699 Erkrath
Germany